Szennyvízhálózat fejlesztés

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás” KEOP-1.2.0/1F számú pályázatát az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek találta.

A projekt műszaki tartalma:
A pályázat célja a Fegyvernek Nagyközség szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítése valamint szennyvíztisztító telep építése

Közvetlen célkitűzések:
A környezet terhelésének csökkenése, a felszíni és a felszín alatti vizek védelme és a gazdasági bázis fejlesztése szükségessé teszi, hogy a szennyvizek gyűjtése, elvezetése és tisztítása a kialakult elképzeléseknek megfelelően történjen.
A projekt célja reális, valós szükségleteket és igényeket jelenít meg. A csatornahálózatra történő rákötésekkel a környezet terhelése csökken; növekszik a biztonságosan kezelt és ártalmatlanított szennyvíz mennyisége. Az igényeket támasztja alá az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, továbbá a település környezetvédelmi programja. A célkitűzés illeszkedik a horizontális és ágazati előírásokhoz a hazai, regionális, megyei és kistérségi fejlesztési tervekhez .
A projekt megvalósulásával a környezetvédelmi előírások , a felszín alatti vizek, közvetve a felszíni vizek és a talaj szennyezése/szennyeződésének megszűnése érhető el.

Hosszú távú célkitűzések:
- Kistérségi esélyegyenlőtlenségek csökkentése
- Vonzó településkép kialakítása
- A település versenyképességének növelése
- Lakosság életkörülményeinek javítása
- Lakossági igényszintek maximális kielégítése: lakossági rákötés teljes körűvé tétele

Eredmények:
- A csatornázott lakóingatlanok komfortosabbá tehetők a projekttel érintett területen az élő lakossági rákötések aránya a megvalósítást követő 1. naptári év végére eléri a 90 %-ot
- Egy új korszerű és megfelelő kapacitású szennyvíztisztító telep, belvízi eseményektől függetlenül biztonságosan tud működni.
- A tisztítási rendszer kiépítésével csökken a másodlagos befogadó Alsóréti - Holt Tisza szennyezettsége.
- A csatornázottság növekedésével megszüntetésre kerülnek a kifogásolható vízáróságú szippantott szennyvíz tároló aknák, csökken a talajvízterhelés - talajvízszennyezés

Projekt előkészítés fő elemei:
- 2. fordulóhoz szükséges projekt dokumentáció elkészítése: részletes megvalósíthatósági tanulmány költség-haszon elemzéssel
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása
- Terület előkészítő munkálatok elvégzése (Talajmechanikai szakvélemény, talajmintavétellel)
- Projekt menedzsment felállítása és működtetése
- Jogi és pénzügyi, könyv-vizsgálói szolgáltatások igénybevétele
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Projekt célcsoportjai:
A szennyvízhálózat fejlesztés eredményeként létrejövő hálózat szolgáltatásait az esélyegyenlőségi csoportok, a hátrányos helyzetű lakosság számára is elérhetővé válnak. A szolgáltatás igénybevételét az önkormányzat a folyamatos igényfelmérés alapján kiválasztott konstrukcióval (kedvezményes közműfejlesztési díj, egyéb díjkedvezmények, előtakarékosságiz és hitelkonstrukciók) segíti.
A projekt közvetlen célcsoportját a fejlesztés megvalósítás területén élő lakosság, civil és gazdasági szervezetek, intézmények, valamint a területen dolgozó de nem ott lakó munkavállalók jelentik. Számukra elérhetővé válik a szennyvízcsatorna hálózat által biztosított szolgáltatás, ez összességében 7200-7500 főt jelent.
A projekt közvetett célcsoportja jóval szélesebb kört alkot az elsődleges célcsoportnál, melyet a környező települések lakóssága, valamint az ott dolgozók jelentik, mivel a környezet terhelésének csökkenésével az ő lakó és munkafeltételiben is javulás következik be. A beruházás hatására a fegyverneki szennyvízszolgáltatás kapacitásának kihasználtsága is gazdaságosabb és korszerűbb, a környezetet kevésbé terhelő technológiával üzemeltethető lesz.

A projekt megvalósításának tervezett időtartama:
- Kezdés: 2009. október 01.
- Befejezés: 2011. augusztus 30.

A beruházás összköltsége:
- 98.150.000, -Ft
- KEOP támogatás: 75.075.917, -Ft
- Saját erő: 23.074.083, -Ft

Projekt minisite

Irányító hatóság, közreműködő szervezet:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45., 646-os szoba
Tel: 06-1/238-664

Tájékoztató Fegyvernek város közigazgatási területén folyó csatornaépítésről

Helyszínrajzok (a beruházás kezdete előtti induló állapot!)

(Frissítve: 2015. március 27.)

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 14. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
 
− Kossuth Lajos u. / zsákutca, sebességkorlátozás
− Bajcsy Zs. u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 13. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
 
− Kossuth Lajos u. / zsákutca, sebességkorlátozás
− Bajcsy Zs. u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 12. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
 
− Kossuth Lajos u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 11. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
 
− Kossuth Lajos u. / zsákutca, sebességkorlátozás
− Gárdonyi Géza u. / zsákutca, sebességkorlátozás
− Bajcsy Zs. u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 10. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
 
− Kossuth Lajos u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 9. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
 
− Táncsics Mihály u.
− Arany János u.
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 8. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
 
− Táncsics Mihály u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 7. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
 
− Táncsics Mihály u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 0
6. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
 
− Táncsics Mihály u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 05. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Táncsics Mihály u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 04. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Kossuth Lajos út / zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2015. év 03. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Kossuth Lajos út / zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 51. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
− Kossuth Lajos út / zsákutca, sebességkorlátozás
− Bajcsy-Zsilinszky út
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 50. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Táncsics Mihály u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 49. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
− Táncsics Mihály u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 48. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
− Szent Erzsébet út  /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Dózsa György út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 47. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Szent Erzsébet út  /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Dózsa György út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Martinovics Ignác u /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. / zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 46. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
− Szent Erzsébet út  /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Dózsa György út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Arany János út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Kilián György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szegfű u. /zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 45. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
− Szent Erzsébet út
− Dózsa György út
− Damjanich János u.
− Dobó István u.
− Arany János út
− Kilián György u.
− Szegfű u.
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 44. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
− Szent Erzsébet út  /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Dózsa György út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Arany János út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Kilián György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Martinovics Ignác u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szegfű u. /zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 43. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
− Szent Erzsébet út  /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Dózsa György út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Arany János út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Kilián György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Martinovics Ignác u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szegfű u. /zsákutca, sebességkorlátozás
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 42. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
 
− Szent Erzsébet út
− Dózsa György út
− Damjanich János u.
− Táncsics Mihály u.
− Arany János út
− Kilián György u.
− Martinovics Ignác u.
− Táncsics Mihály u.
− Szegfű u.
 
Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 40. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

− Arany János út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Árpád út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Brigád út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Rezeda u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Jávorka u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Víztorony u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Damjanich u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Zagyi István u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Bajcsy-Zsilinszky u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 39. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Bajcsy-Zsilinszky u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 38. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Szent Erzsébet út
− Bajcsy-Zsilinszky u.
− Dózsa György u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 37. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Bajcsy-Zsilinszky u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− József Attila u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Gát u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Víztorony u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Rezeda u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Brigád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szegfű u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 36. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Szent Erzsébet út
− Bajcsy-Zsilinszky u.
− József Attila u.
− Gát u.
− Dózsa György u.
− Víztorony út
− Táncsics Mihály u.
− Damjanich János u.
− Rezeda u.
− Bocskai István u.
− Ady Endre u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 35. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Vörösmarty Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Hársfa u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 34. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Vörösmarty Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Tulipán u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Berényi út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Hársfa u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Háy Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 33. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Úttörő u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Vörösmarty Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Tulipán u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Berényi út /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 32. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Úttörő u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Vörösmarty Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Tulipán u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Berényi út /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 31. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

− Szent Erzsébet út
− Brigád u.
− Rózsa u.
− Úttörő u.
− Dózsa György u.
− Táncsics Mihály u.
− Tulipán u.
− Liszt Ferenc u.
− Ady Endre u.
− Berényi u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 30. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Damjanich u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Kilián György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Rózsa u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Kossuth Lajos u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Tulipán u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Liszt Ferenc u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Berényi út /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 29. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Háy Mihály u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Marx Károly u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Frankel Leo u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Hunyadi u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Hársfa u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Tulipán u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szegfű u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szent Erzsébet u. /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Berényi út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 28. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Tulipán u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Béke u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Tópart u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Bajcsy Zsilinszky u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Berényi u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Liszt Ferenc u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Hunyadi u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Hársfa u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 27. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Viola u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Béke u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Tópart u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Bajcsy Zsilinszky u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Berényi u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 26. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Viola u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Béke u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Tópart u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Bajcsy Zsilinszky u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Kiss János Altábornagy u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szent Vendel u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 25. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Viola u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Brigád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Dózsa György u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Marx Károly u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Béke u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Tópart u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Bajcsy Zsilinszky u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Kiss János Altábornagy u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 24. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Viola u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Brigád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Külső út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Marx Károly u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Béke u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Tópart u. /zsákutca, sebességkorlátozás
−Bajcsy Zsilinszky u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 23. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Viola u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Brigád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Külső út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Marx Károly u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Vajda u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 22. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Viola u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Brigád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Katona István u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Marx Károly u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Vajda u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 21. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

- Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
- Árpád út /zsákutca, sebességkorlátozás
- Kossuth Lajos u. /zsákutca, sebességkorlátozás
- Szennyvíztelepre vezető út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
- Brigád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
- Katona István u. /zsákutca, sebességkorlátozás
- Ady Endre út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
- Marx Károly u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 20. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Árpád út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szennyvíztelepre vezető út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Brigád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Külső u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Ady Endre út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében,

2014. év 18. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
− Szent Erzsébet út
− Tópart u.
− Árpád út
− Szennyvíztelepre vezető út
− Brigád u.
− Fő út
− Kun Farkas út

2014. év 19. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
− Szent Erzsébet út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Tópart u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Árpád út /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szennyvíztelepre vezető út /sebességkorlátozás, az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Brigád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Katona István u. /zsákutca, sebességkorlátozás

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 17. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Arany János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Petőfi Sándor u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Fő út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Katona István u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. /sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /sebességkorlátozás
− Árpád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szent Erzsébet u. /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 16. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Arany János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Petőfi Sándor u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Fő út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Katona István u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. /sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /sebességkorlátozás
− Árpád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Nefelejcs u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Kiss János Altábornagy u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szent Erzsébet u. /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 15. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Arany János u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Petőfi Sándor u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Fő út /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák
− Platán u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Angolkert u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Táncsics Mihály u. /sebességkorlátozás
− Damjanich János u. /sebességkorlátozás
− Árpád u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Nefelejcs u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Kiss János Altábornagy u. /zsákutca, sebességkorlátozás
− Szent Erzsébet u. /az út melletti építési munkák miatti fokozott figyelmet jelző táblák

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 14. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Bacsó Béla u.
− Arany János u.
− Hunyadi u.
− Petőfi Sándor u.
− Csillag u.
− Nefelejcs u.
− Fő út
− Angolkert u.
− Platán u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 13. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
- Bacsó Béla u.
− Damjanich u.
− Arany János u.
− Petőfi Sándor u.
− Fürst Sándor u.
− Nefelejcs u.
− Tulipán u.
− Gorkij u.
− Altábornagy u.
− Csillag u.
− Viola u.
− Sziklai u.
− Fő u.
− Angolkert u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 12. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Kossuth Lajos u.
− Sallai Imre u.
− Dózsa György u.
− Nefelejcs u.
− Árvácska u.
− Zalka Máté u.
− Angolkert u.
− Gyöngyvirág u.
− Sziklai Sándor u.
− Berényi u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 11. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Gyöngyvirág u.
− Nefelejcs u.
− Kodály Zoltán u.
− Háy Mihály u.
− Schönherz u.
− Tulipán u.
− Brigád u.
− Bartók Béla u.
− Rákóczi Ferenc u.
− Kápolna u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 10. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Sziklai u.
− Nefelejcs u.
− Kodály Zoltán u.
− Verseny u.
− Brigád u.
− Bartók Béla u.
− Rozmaring u.
− Tulipán u.
− Árvácska u.
− Martinovics Ignác u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 9. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Kiserdő Köz
− Kun Farkas u.
− Nefelejcs u.
− Torony u.
− Csillag u.
− Gyóni Géza u.
− Martinovics Ignác u.
− Temető u.
− Előre u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 8. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Nyiszper Márton u.
− Martinovics Ignác u.
− Bocskai István u
− Előre u.
− Dózsa György út
− Tulipán u.
− Kiserdő köz
− Gyöngyvirág u.
− Torony u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 

2014. év 7. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
− Nyiszper Márton u.
− Kiserdő köz.
− Martinovics Ignác u.
− Engels u.
− Bocskai István u.
− Dózsa György u.
− Tulipán u.
− Viola u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében,

2014. év 6. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
− Nyiszper Márton u.
− Kastély köz
− Orgona u.
− Torony u.
− Nefelejcs u.
− Táncsics u.
− Béke u.
− Sallai. u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a A KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében, 2014. év 5. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:

A következő héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
− Nyiszper Márton u.
− Orgona u.
− Torony u.
− Nefelejcs u.
− Táncsics u.
− Béke u.
− Sallai. u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a A KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében,

2014. év 4. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
− Nyiszper Márton u.
− Orgona u.
− Torony u.
− Nefelejcs u.
− Táncsics u.
− Béke u.
− Sallai. u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a A KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében,

2014. év 2. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
− Orgona u.
− Torony u.
− Angolkert u.
− Nyiszper Márton u.
− Gyóni u.
− Táncsics u.
− Béke u.

2014. év 3. héten a csatornaépítési munkálatok a következő utcákat érintik:
− Nyiszper Márton u.
− Orgona u.
− Torony u.
− Gyóni u.
− Táncsics u.
− Béke u.

Bővebb felvilágosítást a SADE Magyarország Mélyépítő Kft. Keleti Területi Igazgatóság projektirodájában (5213 Fegyvernek, Ady u. 47.) kaphatnak.


Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a A KEOP-1.2.0./09-11-2011-0052 „Települési szennyvíztisztító telep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken” keretében,

2013. 50. héten a következő utcákban végeztünk csatornaépítési tevékenységet:
− Táncsics Mihály u.
− Szántó Kovács u.
− Frankel Leo u.
− Kis János Altábornagy u.
− Angolkert u.
− Hunyadi u.
− Torony u.

A 2013. 51 héten a következő utcákban tervezünk csatornaépítési tevékenységet végezni:
- Kis János Altábornagy u.
− Táncsics Mihály u.
− Szántó Kovács u.
− Hunyadi u.
− Torony u.
− Kiserdő köz

SADE Magyarország

Csatorna-beruházás helyszínrajzok

Az alábbiakban a beruházás helyszínrajzait töltheti le/tekintheti meg PDF formátumban a következő linkekre kattintva:

Oldalak