Fegyverneki Hírmondó

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított lap: Fegyverneki Hírmondó

  • Kiadja: Fegyvernek Város Önkormányzata
  • Felelős kiadó: dr. Pető Zoltán jegyző
  • Főszerkesztő: Négyesiné Derecskei Edina
  • Szerkesztő: Mészáros Ildikó
  • Tördelőszerkesztő: Faragó Zsolt

Elérhetőség:

Megjelenik alkalmi kiadványként – kéthavonta – (első kiadás: 1990. év december), 1.750 példányban, Fegyvernek Város közigazgatási területén ingyenesen.