Tájékoztatás a 2024. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingyenes szünidei étkeztetést a nyári szünetben 2024. június 24 - 2024. augusztus 22-ig (43 munkanapra) biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 5 hónapos kortól 18 éves korig (Nyári szünet alatt ZÁRVA tartó intézménybe járó gyermekek részére)
 

K&H ügyfélfogadási napok Fegyverneken

Kedves Érdeklődők!

Az Észak – Alföld régió K&H Bank szakértő kollégái várnak mindenkit nagy szeretettel számlanyitással és tanácsadással kapcsolatban az alábbi helyszínen és időpontban:

Tanácsadás helyszíne:

2. számú Idõsek Klubja Újtelep
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40.

Időpontja:  Minden hétfői napon: 08:00 – 12:00 óra között

Gyors kiszolgálással az alábbiakban tudnak segíteni:

Várható vízhiány

Tájékoztató

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy Fegyvernek településen 2024.05.02-án 13:00-17:00 között a Szent Erzsébet út 176. szám alatt újonnan épülő óvoda ivóvízbekötése és közterületi tűzcsap létesítése kapcsán történő munkavégzés miatt, Fegyvernek település teljes elosztóhálózatát érintő vízhiányra lehet számítani a megjelölt napon.

Segítő közreműködésüket és türelmüket köszönjük!

Címke: 

Álláspályázat - Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Óvoda igazgatói Munkakör/feladatkör betöltésére

FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Óvoda igazgatói Munkakör/feladatkör betöltésére.

Címke: 

Közmeghallgatások

A képviselő-testület 2024. évi munkatervében meghatározta az ez évi közmeghallgatások időpontját.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosokat, hogy az alábbi időpontokban és helyszíneken közmeghallgatást tartunk, amelyen az alábbiakról adunk tájékoztatót: 

  • 2024. május 2-án a Szapárfalui Közösségi Házban,
  • 2024. május 9-én a Móra Ferenc Általános Iskolában,
  • 2024. május 16-án a Művelődési Központban.

A közmeghallgatások kezdési időpontja 17,00 óra.

TÁJÉKOZTATÓ:

Hirdetmény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról - Karcagi Tankerületi Központ

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2024. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor: 

Az általános iskolai beiratkozás időpontját a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. §-a határozta meg.

Tájékoztatás 2024. évi tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingyenes szünidei étkeztetést a tavaszi szünetben 2024. március 28 - 2024. április 07-ig 5 munkanapra biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket 5 hónapos kortól 18 éves korig (kivéve bölcsődébe és óvodába járó gyermekek részére) ingyenesen biztosítja.

Oldalak