Orvosi rendelő II. ütemére vonatkozó támogatási szerződés 2014. március 4 –én aláírásra került

2014 évben tovább fejlődik az orvosi rendelő épülete. A Magyar Állam és az Európai Unió 100 % - os támogatásával, mintegy 59.982.058 Ft tervezett összköltséggel megújul az orvosi rendelő védőnői és fogorvosi szolgálatának helyet adó épületrész.
A fejlesztés keretében külső területrendezés keretében fedett gépkocsi és babakocsi tároló, parkrendezés történik, belső átalakítással új váró és orvosi szobák, vizsgáló helyiségek és vi-zesblokk kerül kialakításra. Az elavult eszközpark és bútorzati is megújul a fejlesztés kereté-ben. A beruházással az alapellátás fejlesztése, a jogi, szakmai előírásoknak megfelelő fogászati és védőnői szolgálat jön létre.
A beruházás várhatóan 2014. júniusában kezdődik és ez év decemberében fejeződik be.
A beruházással befejeződik az orvosi rendelő komplex fejlesztése, így a város rangjának meg-felelő környezetben végezhetik munkájukat orvosaink, vehetik igénybe szolgáltatásokat a lakosok.