Álláspályázat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt) keretében Családsegítő Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Családsegítői ( gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás ) feladatok ellátása az 1993. évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján; valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
 
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
 
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
 
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
 
Munkavégzés helye: Fegyvernek
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Pályázat benyújtásának módja, postai úton vagy személyesen 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173 Siposné Szabó Erzsébet részére, vagy elektronikus úton a gondozasi@fegyvernek.hu e-mail címen.
 
Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek:
 
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
 
 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, Szociális munka és tanácsadás, 15/1998. (IV.30) NM. rendelet 2. számú melléklete szerinti
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.15. 00:00 A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.22. 00:00 A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.fegyvernek.hu Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.10.