Álláspályázat - Gazdaság vezető munkakör betöltésére

A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében Gazdaság vezető Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Vezeti és ellenőrzi az önkormányzat gazdasági szervezetét. Irányítja és felügyeli a polgármesteri hivatal és az önkormányzat alá tartozó intézmények gazdálkodási feladatait.
Továbbá minden olyan tevékenység, melyet a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 11. §-a tartalmaz.
 
Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat
 
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi
 
Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
 
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
 
Munkavégzés helye: Fegyvernek
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5231. Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/8421/2023 valamint a munkakör megnevezését: Gazdaság vezető
 
A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
 
Feltételek, Előnyök
 
Pályázati feltételek:
 
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, 368/2011. Kormány.rendelet 12 §. szerinti a gazdasági vezetőkre előírt szakirányú képesítés
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama: 3 év
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • - adatkezelési nyilatkozat
 • - fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • - végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • - a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.20. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.fegyvernek.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.10.19.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.