Álláspályázat felnőtt háziorvos munkakör betöltésére

 
A Fegyverneki Orvosi Rendelő pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében Felnőtt háziorvos Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A felnőtt háziorvosi feladatok ellátása, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) Eüm. rendeletben foglaltak szerint.
Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Fegyvernek
 
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
 • Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzat címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 207/2023, valamint a munkakör megnevezését: Felnőtt háziorvos
 • Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 0656/556-010-es telefonszámon
 
Feltételek, Előnyök
 
Pályázati feltételek:
 
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
 • Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség,
 • Orvostudomány, Orvosi egyetemen szerzett diploma
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
 
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.22. 16:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.11.24. 13:00
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.fegyvernek.hu
 
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.12.01.