Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

Eljáró csoport: Igazgatási Csoport
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték:  Az eljárás illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok - Kérelem,
- jövedelemigazolások,
- háziorvosi igazolás,
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Kérelemre méltányossági közgyógyellátásban részesül az, akinek
- családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, és a megyei egészségbiztosítási szerv által igazolt havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át meghaladja,
- akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át, és a megyei egészségbiztosítási szerv által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri vagy meghaladja az egy főre számított családi jövedelem 30%-át.

Méltányossági jogcímen a kögyógyellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylő anyai vagy normatív jogcímen nem jogosult ellátásra.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) - Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban
- postai úton: a Polgármesteri Hivatal levelezési címén
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A közgyógyellátásra való jogosultságról a polgármester határozatban dönt.
A jogosultság 1 évre kerül megállapításra.
A közgyógyellátási igazolványt a Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve állítja ki.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

- Kérelem a közgyógyellátás megállapítására (63/2006.III.27.) kormányrendelet 9.sz, melléklete)

Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  

 

Share/Save