Lakásfenntartási támogatás

Eljáró csoport: Igazgatási Csoport
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok - Kérelem és adatlap,
- jövedelemigazolások,
- lakás alapterületét igazoló irat.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)  A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Jogosult:
- akinek a háztartásában az egy fogyasztás egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, feltéve és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) - Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban
- postai úton: a Polgármesteri Hivatal levelezési címén
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. Az eljárás során környezettanulmány készítésére kerülhet sor.
Az ügyintézési határidő 21 nap.
A támogatás megállapítása egy évre szól.
A kérelem elbírálásáról az ügyfelek határozatban értesülnek.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
  • Kérelem és vagyonnyilatkozat lakásfenntartási támogatás megállapításához (a szociális rendelet melléklete) (link szerkesztés alatt)
Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  

 

Share/Save