Köztemetés

Eljáró csoport: Igazgatási Csoport
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték:  Az eljárás illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok - Kérelem,
- halotti anyakönyvi kivonat,
- jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolások.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere - a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül - gondoskodik elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha:
- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a köztemetésről gondoskodó önkormányzatnak megtéríti.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
- a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
- az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) - Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban
- postai úton: a Polgármesteri Hivatal levelezési címén
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A köztemetés elrendeléséről a polgármester határozatban intézkedik.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok  Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik.
Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  

 

Share/Save