Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Eljáró csoport: Igazgatási Csoport
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: Az eljárás illetékmentes.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok - Kérelem,
- jövedelemigazolások,
- vagyonnyilatkozat,
- a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan: ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat,
- Munkaügyi Központ által kiadott hatósági bizonyítvány
- korábban folyósított szociális ellátás megszüntetéséről szóló határozat
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás,feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.
Jogosultsági feltételek:
- a nem foglalkoztatott személy vállalja az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködést,
- keresőtevékenységet nem folytat, (kivéve a közfoglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás, ill. háztartási munka)
- a kérelmező családjának az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. - köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, annak környezete rendben tartására, az ingatlan állagának megóvására, függetlenül attól, hogy a lakás használata milyen jogcímen áll fenn.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) - Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban
- postai úton: a Polgármesteri Hivatal levelezési címén
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás iránti kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.
Az eljárás során környezettanulmány készítésére kerülhet sor.
Az ügyintézési határidő 21 nap.
A kérelem elbírálásáról az ügyfelek határozatban értesülnek.
A támogatásra való jogosultság évente felülvizsgálatra kerül.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

- Kérelem az aktívkorúak ellátásának megállapításához (link szerkesztés alatt)
- Vagyonnyilatkozat (link szerkesztés alatt)

Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  

 

Share/Save