Súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó megfizetése alóli mentesítése

Eljáró csoport:

Pénzügyi Csoport

Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok
- Bejelentés belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változásához formanyomtatvány

- I. fokú orvosi szakvélemény (amennyiben a mozgáskorlátozott állapot beállta korábbi, mint a szakvélemény kiállítása, abban az esetekben az ezt igazoló zárójelentések)
- Adatlap kiskorú súlyos mozgáskorlátozott szállítása esetén.
- Belföldi forgalmi rendszámú gépjármű forgalmi engedélyének fénymásolata

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Bejelentés benyújtása a szükséges mellékletekkel az adómentesség feltételeinek beálltát követő 15 napon belül.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) Személyesen a Polgármesteri Hivatal 13. sz. irodájában ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal levelezési címén történhet.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Vonatkozó jogszabályok:

Az adómentesség szabályait  a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény szabályozza.

 

A súlyos mozgáskorlátozottak esetében 2008. évtől csak a
- súlyos mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévő, vagy a
- súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító és vele közös háztartásban élő szülő, nevelőszülő, mostoha- és örökbefogadó szülő tulajdonában lévő és
- 1 db 100 kW teljesítményt el nem érő, valamint
- nem személytaxi besorolású személygépjármű után jár gépjárműadó mentesség.

 

Amennyiben ezek az együttes feltételek nem teljesülnek, úgy az adómentesség nem adható meg, illetve meglévő mentesítés esetén az megszűnik.

 

Főszabályként egy adott adóévre csak egy személyszállító gépjármű mentesíthető, újabb gépjármű csak akkor mentesíthető, ha a korábbi gépjárművet a forgalomból kivonatták. A benyújtott iratok megvizsgálását követően az adóhatóság határozattal értesíti a bejelentőt a döntésről.

 

Az adómentességet érintő változásról 15 napon belül értesíteni kell az adóhatóságot, és ettől függetlenül  minden változást, amely akár a gépjárművet, akár a tulajdonost, üzemben tartót érinti a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézőjénél is be kell jelenteni a változást követő 15 napon belül.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
  • Adatlap gépjárműadó mentességhez kiskorú súlyos mozgáskorlátozott esetén (link szerkesztés alatt) 
  • Bejelentés belföldi forgalmi rendszámú gépjárműadó utáni adófizetési kötelezettség változáshoz (link szerkesztés alatt)
Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  

 

Share/Save