Adók módjára behajtandó köztartozások végrehatjása

Eljáró csoport:

Pénzügyi csoport (Ügyintézés a Polgármesteri Hivatal 13. sz. irodájában az adóügyi ügyintézőnél)

Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték:  Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok  Az ügytípushoz nem tartozik formanyomtatvány.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)  Az eljárás az adók módjára behajtandó köztartozást nyilvántartó szerv megkeresése alapján indul.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)  Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja negyedévenként, a negyedévet követő hó 15. napjáig keresi meg az adóhatóságot behajtás végett, ha a köztartozás összege meghaladja az 5000 forintot. Amennyiben a hátralék későbbi megfizetése veszélyeztetett, az adóhatóság soron kívül is megkereshető. Köztartozás általában a törvényben meghatározott fizetési kötelezettség, amelynek adók módjára való behajtását szintén törvény mondja ki. Az adók módjára behajtandó köztartozásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha az illetékességi területén folytatott végrehajtás akadálya vagy eredménytelensége esetén a köztartozás beszedésére jogosult önkormányzati adóhatóság másik önkormányzati adóhatóságot keres meg behajtás végett.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályai szerint végrehajtási cselekmények foganatosítására kerül sor:

- munkabér (nyugdíj, egyéb járandóság) letiltása

- inkasszó

- ingóvégrehajtás

- ingatlan végrehajtás

 

A köztartozás – annak fajtájától függően – az adóhatóság alábbi számláira fizethető meg:

1.) Egyéb bevételek beszedési számla:          11732002-15337544-08800000

2.) Idegen bevételek elszámolási számla:       11732002-15337544-04400000

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok  -
Kitöltési útmutatók  

-

Elektronikus ügyintézés  Az ügy elektronikusan nem intézhető.

 

Share/Save