Részletfizetés, fizetési halasztás

Eljáró csoport: Pénzügyi csoport
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: Illetékköteles: 2.200,- Ft.
11745066-15409993-03470000 OTP Bank NyRt-nél vezetett számlaszámra kell utalni, vagy természetes személyek esetén készpénz-átutalási megbízáson megfizetni.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok  
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) Személyesen a Polgármesteri Hivatal 13. sz. irodájában ügyfélfogadási időben, vagy postai úton történhet.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény,  az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. alapján.

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS

Fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhetõ. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhetõ, ha a fizetési nehézség

a) a kérelmezõnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tõle elvárható, továbbá
b) átmeneti jellegû, tehát az adó késõbbi megfizetése valószínűsíthető.

A kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit.

Nem engedélyezhetõ fizetési könnyítés

1) a beszedett helyi adóra,
2) a kifizetõ által a magánszemélytõl levont járulékokra.

Magánszemély esetében a fizetési könnyítés az a) pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhetõ, ha a kérelmezõ igazolja vagy valószínûsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegû megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

A kérelemnek tartalmaznia kell: A tartozás összegét és jogcímét amelyre a
könnyítést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a fizetési nehézség kialakulásának
okát és minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely alátámasztja a kérelemben
foglaltakat. Csatolni kell az illeték megfizetését igazoló bizonylatot.

Az adóhatóság a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezõ határozatában a kedvezményt feltételhez kötheti.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok  
  • Adatlap társas vállalkozások részére (link szerkesztés alatt) 
  • Melléklet egyéni vállalkozók részére (link szerkesztés alatt)
Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  Az ügy nem indítható elektronikus úton.

 

Share/Save