Adóigazolás

Eljáró csoport: Pénzügyi csoport
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: Az első példány 2.000.- Ft, minden további azonos tartalmú igazolás 600.- Ft.
Az illetéket a 11745066-15409993-03470000 Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla javára csekken vagy átutalással kell leróni.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Adatlap kiállítása, az illeték megfizetésének bizonylata
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) Személyesen a Polgármesteri Hivatal 13. sz. irodájában ügyfélfogadási időben, vagy postai úton történhet.
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Vonatkozó jogszabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A§
Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok -
Kitöltési útmutatók -
Elektronikus ügyintézés  Az ügy nem indítható elektronikus úton.

 

Share/Save