Adó- és értékbizonyítvány

Eljáró csoport: Pénzügyi csoport
Illetékességi terület: az ingatlan fekvése (Fegyvernek város közigazgatási területe)
Eljárási illeték: A földterület felajánlásához és hitelfelvételhez kiadott értékbizonyítvány illetéke 4.000.-Ft, ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó – és értékbizonyítványt kérnek, ezek számától függően külön-külön kell megfizetni.
A hagyatéki, végrehajtási és gyámügyi eljárások illetékmentesek.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok - az értékelni kért ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
- tulajdon átruházás esetén az aláírt adásvételi szerződés 1 példánya
- az illeték megfizetésének bizonylata
- írásbeli kérelem
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatal 13. sz. irodájában ügyfélfogadási időben, vagy postai úton külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz:
- hagyatéki eljáráshoz
- gyámügyi eljáráshoz
- földterület felajánláshoz életjáradék ellenében
- bírósági végrehajtási ügyekhez
- APEH végrehajtási ügyekhez
- hitelfelvételhez ( amennyiben a pénzintézet kéri )
Az ügyintézés határideje 8 nap.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az illetéket a 11745066-15409993-03470000 Államigazgatási eljárás illetékbeszedési számla javára csekken kell leróni. A befizetési csekklapot a Polgármesteri Hivatal 13. sz. irodájában lehet beszerezni.

Vonatkozó jogszabályok:
Az illetékről szóló többször módosított 1990. XCIII. törvény.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok Adó- és értékbizonyítvány kérése (link szerkesztés alatt)
Kitöltési útmutatók -
Elektronikus ügyintézés  Az ügy nem indítható elektronikus úton.

 

Share/Save