Helyi iparűzési adó

Eljáró csoport: Pénzügyi csoport
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: Illeték- és díjmentes
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok - Bejelentkezés
- Bevallások
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az eljárás az ügyfél bejelentkezésével, bevallásával indul.

Vonatkozó jogszabályok:
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatal 13. sz. irodájában ügyfélfogadási időben, vagy postai úton.

Bejelentkezés: az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül. Éves bevallás: adóévet követő év május 31. Megszűnés esetén a bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell benyújtani.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Fizetési időpontok:

Adóelőleg: első része március 15., második része szeptember 15.
Előző évi adó kiegészítése a végleges adó összegére (visszaigénylés megnyíltának napja) adóévet követő év május 31.

Feltöltési kötelezettséggel rendelkezők: adóév december 20.

Számlaszám: 11745066-15409993-03540000

Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetési kötelezettségek
a) A vállalkozó a helyi  iparűzési adó előlegét két részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizeti meg.
b) A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20-ig kell kiegészítenie.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelete alapján az adót az adózó önadózással állapítja és fizeti  meg.

Az adókötelezettség és az adó alanya:

Az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). Alanya a vállalkozó. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet a székhelyén, telephelyén vagy azon kívül végzi.

Adómentesség:

Mentes az adó alól:

Az a vállalkozó, akinek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 150.000 forintot. Abban az esetben, ha az adóalap meghaladja a 150.000 forintot a teljes összeg adóalapot képez, amely után az adót meg kell fizetni.

Az adó mértéke:

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 4.000 Ft, kivéve piaci és vásározó kiskereskedelmet, ahol 800 Ft.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

- Bejelentkezés nyomtatványa
- Iparűzési adóbevallás nyomtatványa
- Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Kitöltési útmutatók -
Elektronikus ügyintézés  Az ügy nem indítható elektronikus úton.

 

Share/Save