Működési engedély

Eljáró csoport: Igazgatási Csoport, Műszaki Előadó
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: 10.000,- Ft értékű illetékbélyeg
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok  1./ Az alább található formanyomtatványon.
2) Vállalkozói igazolvány vagy
3) Cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés, aláírási címpéldány.
4) Szükség esetén szabályszerű meghatalmazás.
5) Bérleti szerződés (ügyvéd által hitelesítve, vagy két tanú aláírásával ellátva)
6) Üzlethelység igazolásához építéshatósági engedély (használatbavételi engedély, rendeltetésmódosítási engedély).
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) A kérelem benyújtását követően a végezni kívánt üzleti tevékenység (üzletkör) illetve tevékenységektől függően, a jogszabály előírásai alapján az eljáró ügyintéző megkeresi a szakhatóságokat nyilatkozatuk megtételére. A szakhatósági nyilatkozatok megérkezését követően az azokban foglaltak figyelembevételével kerülhet sor a működési engedélyről rendelkező határozat kiadására.
Szakhatóságok: ÁNTSZ, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Tűzoltóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Építéshatóság, Katasztrófavédelmi Felügyelőség, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) - Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A működési engedély kiadásának eljárási határideje 30 nap, mely határidőbe nem számítandó be a hiánypótlásra adott határidő.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok - Működési engedély kiadása iránti kérelem (link szerkesztés alatt)
Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  Az ügy elektronikusan nem indítható.

 

Share/Save