Működési engedély tevékenységi köreinek bővítése

Eljáró csoport: Igazgatási Csoport, Műszaki Előadó
Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték: 10.000,- Ft értékű illetékbélyeg
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 1./ Az alább található formanyomtatványon.
2./ Vállalkozói igazolvány vagy
3./ Cégbírósági bejegyzés.
4./ Szükség esetén szabályszerű meghatalmazás.
5./ Eredeti működési engedély
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) A kérelem benyújtását követően a végezni kívánt üzleti tevékenység (üzletkör) illetve tevékenységektől függően, a jogszabály előírásai alapján az eljáró ügyintéző megkeresi a szakhatóságokat nyilatkozatuk megtételére. A szakhatósági nyilatkozatok megérkezését követően az azokban foglaltak figyelembevételével kerülhet sor a működési engedélyről rendelkező határozat kiadására.
Szakhatóságok: ÁNTSZ, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Tűzoltóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Építéshatóság, Katasztrófavédelmi Felügyelőség, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 
Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

-Személyesen a Polgármesteri Hivatalban,

-Postai úton.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  működési engedély kiadásának eljárási határideje 30 nap, mely határidőbe nem számítandó be a hiánypótlásra adott határidő.
Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok - Bejelentés az üzlet működési engedélyében szereplő adatok változásáról (link szerkesztés alatt)
Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  Az ügy elektronikusan nem indítható.

 

Share/Save