Telepengedély

Eljáró csoport:

Igazgatási Csoport, Műszaki Előadó

Illetékességi terület: Fegyvernek város közigazgatási területe
Eljárási illeték:  5000.- Ft telepengedélyezési eljárási díj, Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának pénztárában fizetendő
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok - Az alább található formanyomtatványon.
- Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (aláírási címpéldány) vagy vállalkozói igazolvány
- Térképmásolat
- Bérleti szerződés (ha az ingatlan nem a kérelmező tulajdona)
- Eljárási díj befizetését igazoló bizonylat másolata
- Közegészségügyi vonatkozású leírás
- Környezetvédelmi vonatkozású leírás
- Tevékenység leírása (technológiai leírás)
- A tevékenység folytatásához használt épület használatba vételi vagy rendeltetésmódosítási vagy fennmaradási engedélye.
Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Amennyiben az építésügyi hatóság szakvéleménye alapján telephelyen nem kizárt a tevékenység végzése, az eljáró ügyintéző kitűzi a helyszíni szemle időpontját.

A helyszíni szemlére meghívást kapnak:
Kérelmező
Tulajdonos (társtulajdonos – az ingatlan használói)
Telekhatáros szomszédok (ingatlanok tulajdonosai, használói)
Környezetvédő egyesületek
ÁNTSZ
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tűzoltóság (tevékenységtől függően)
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természet-Védelmi és Vízügyi Felügyelőség
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, amennyiben műemlék az épület
MKEH illetékes Területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
Rendőrkapitányság
Első fokú építésügyi hatóság
Körzeti Földhivatal (termőföld esetén)
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság (tevékenységtől függően)
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás (tevékenységtől függően)
A szomszédos ingatlanok tulajdonosai (használói) a helyszíni szemlén észrevételeiket jegyzőkönyvbe mondhatják, vagy távolmaradásuk esetén a szemle előtt írásban közölhetik.

A szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a Szemlén jegyzőkönyvbe mondhatják, vagy a szemlét követő 30 napon belül írásban közölhetik. Telepengedély akkor adható ki, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítható, hogy a telep megfelel a jogszabályi előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében élők nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) - Személyesen: a Polgármesteri Hivatalban
- postai úton: a Polgármesteri Hivatal levelezési címén
Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A telepengedélyezési eljárás ügyintézési határideje 60 nap, melyből kiesik a szakhatósági állásfoglalásra, valamint a hiánypótlásra adott határidő.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok - Telepengedély iránti kérelem (link szerkesztés alatt)
Kitöltési útmutatók  
Elektronikus ügyintézés  Az ügy elektronikusan nem indítható.

 

Share/Save