Mezõgazdasági vízszolgáltatás

A Fegyverneki Vízmû részérõl tájékoztatjuk a Tisztelt Földtulajdonosokat, hogy a 2008. évi mezõgazdasági vízszolgáltatással kapcsolatban 2008. április 3-án (csütörtökön) 1000 órakor megbeszélést tartunk, melyre tisztelettel meghívunk minden érintettet. A megbeszélés helyszíne:    Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal 15. sz. házasságkötõ terem 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.Program:1./    Tájékoztatás a vízjogi engedélyek beszerzésének követelményeirõl2./    Tájékoztatás az aktuális vízdíjakról3./    Egyéb aktuális kérdések4./    Szerzõdéskötés, melyhez hozza magával érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyének másolatát.- Fegyverneki Vízmû -

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése megelõlegezéssel

A termõföld-tulajdonjog rendezésének - a kárpótlási eljárás mellett - a legfontosabb szegmense a termelõszövetkezetek által használt, részarány-földtulajdononként nyilvántartott termõföldek nevesítése, illetve kiadása. Az ezzel kapcsolatos eljárás szabályait a többször módosított földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló törvény tartalmazza. A módosítások érintették az osztatlan közös tulajdonba adott földrészletek megosztásának eljárási, illetve költségvetési szabályait.

Színjátszó találkozó

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Mûvelõdési Intézet, a fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár és a Magyar Drámapedagógiai Társaság Fegyvernek Nagyközség önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával meghirdeti a XVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bemutatóját Fegyverneken.

V. Diák-gulyásfesztivál

Szeretettel meghívjuk V. Országos Diák-gulyásfesztiválra. (2008. május 17.  (szombat) Fegyvernek.)Várjuk azon 3-5 fõs csapatok jelentkezését, akik vállalják, hogy bográcsban, szabadtéren népi ételt fõznek. Vendéglátós iskoláknál követelmény, hogy marhahúsból gulyást fõzzenek!A rendezvény jelszava: „Õrizzük meg a magyaros ízeket!Az ifjúság õrizze a hagyományos értékeket!”A rendezvény célja: A gasztronómiai kultúra fejlesztése, a fiatalok nevelése a hagyományok tiszteletére.A hagyományok ápolásán túl, szerezzük vissza az embereknek a legnagyobb értéket,  a baráti beszélgetések, találkozások okozta örömet. A rendezvény a fiatalokról, a fiataloknak szól, hogy ne felejtsék el a kultúrájukat, ismerjék meg egymást.Az egész napos rendezvényen szórakoztató mûsorok, programok várják az érdeklõdõket!

Óvodai szünet

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde fegyverneki óvodaegységeiben a téli szünet2007. december 22-tõl 2008. január 02-ig tart.


  • Utolsó óvodai nap: 2007. december 21.(péntek)

  • Elsõ óvodai nap: 2008. január 03. (csütörtök)

A szünet ideje alatt az Újtelepi óvodaegység tart ügyeletett.

-Hillender Györgyné-óvodaigazgató

Emléktáblát avattak

Az alábbi cikk jelent meg az Új Néplap 2007. november 20-i számában: " 1957. november 19-én adták át a forgalomnak a Szolnok-Debrecen közötti vasúti vonalat. A fõközlekedési vonal mentén lévõ fegyvernek-örményesi állomás épületét is százötven évvel ezelõtt vették használatba. A romantikus stílusú indóház az országban egyedüliként eredeti állapotában maradt fenn. A megemlékezésen tegnap egy diófából készült emléktáblát is avattak a jubileum alkalmából. Ünnepi beszédében kiemelte az állomás fontosságát Áy Zoltán, a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány munkatársa, Török Csaba, Örményes poplgármestere, valamint Vígh László MÁV-csomóponti vezetõ is. " Fényképek az eseményrõl

MEGHÍVÓ

Fegyvernek és Örményes községek önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk az érdeklõdõket a Szolnok-Debrecen vasúti fõvonal és a Fegyvernek-Örményes Vasútállomás épületének átadása 150. évfordulójára rendezendõ ünnepségre, emléktábla avatásra.
Idõpontja: 2007. november 19. du. 14,20 óraHelyszíne: vasútállomás
Az ünnepségen megemlékezést tart:

  • Áy Zoltán fegyverneki lakos
  • Török Csaba Örményes polgármestere
  • Vígh László MÁV csomóponti vezetõ

Az emléktáblát megáldja Cseh Judit református lelkész, felszenteli Bordás Péter plébános.
 

Oldalak