iskolai beiratkozás

Hirdetmény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról - Karcagi Tankerületi Központ

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2024. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor: 

Az általános iskolai beiratkozás időpontját a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. §-a határozta meg.