állás

Álláspályázat

ÁLLÁSPÁLYÁZAT CSORBA MIKRO-TÉRSÉGI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt) keretében Családsegítő Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Családsegítői ( gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás ) feladatok ellátása az 1993. évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján; valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján.
 
Címke: 

Pályázat: Fegyverneki Orvosi Rendelő Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Fegyvernek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Orvosi Rendelő Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 

Pályázat: Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Fegyvernek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023.01.01 - 2027.12.31.-ig szól.

Álláspályázat

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
Címke: 

Pályázat: Mezőőri állás

Fegyvernek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyvernek Város Önkormányzata Mezőőr munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fegyvernek közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, valamint halőri feladatok ellátása. A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
  • Szakmunkásképző intézet,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Az alkamazásra kerülő személynek, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott ismeretekből, vizsgát kell tennie
  • Magyar állampolgárság
  • Érvényes fegyverhasználati vizsga, sörétes lőfegyverre
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: mezőőri, halászati őri rendészeti végzettség,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Képzettségre és egyéb képesítésekre vonatkozó okiratok másolata
  • Lőfegyver használati vizsga okirat másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/2139/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.
  • Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Fegyvernek Város Honlapja - 2022. április 13.
 
 
Címke: 

Oldalak