tájékoztatás

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján Fegyvernek Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő/ törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A téli szünet időtartamára az önkormányzat által biztosított főétkeztetések az alábbi munkanapokon (7 nap) vehetők igénybe:    
2016. december 22.
2016. december 23. 
2016. december 27. 
2016. december 28.
2016. december 29.
2016. december 30.
2017. január 2.
 
Amennyiben nem kívánja igénybe venni az étkeztetést, kérjük személyesen jelezze azt a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában 2016. december 15-ig.
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő által ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
Az átvétel helyszínei a szülő/képviselő által korábban kitöltött nyilatkozatok alapján, a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal által levélben kiküldött tájékoztatóban lettek megjelölve.
 
Fegyvernek, 2016. december 12.
Share/Save

Tájékoztatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a pályázat beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.
Új határidők:
  • A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2016. november 15., 23:59
  • A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2016. december 15., 23:59
A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu
Share/Save

Tájékoztatás népszavazással kapcsolatos ügyeletről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy 2016. október 1-jén (szombaton) 8:00 és 16:00 óra közötti, valamint 2016. október 2-án (vasárnap) 8:00 és 16:00 óra közötti időben a Törökszentmiklósi Járási Hivatal ügyeleti nyitva tartással működik, ideiglenes személyazonosító igazolvány illetve lakcímkártya kiállítása érdekében.

Share/Save

Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tájékoztatjuk Fegyvernek Város Lakosságát, hogy a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2016. május 1-től a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (ügyfélszolgálat elérhetősége: 06-56/590-640, honlap: tmkom.hu) látja el.
 
A hulladékszállítási napok az alábbiak szerint változnak:
 
A régi 3-as és 4-es körzet szerinti ingatlanok esetében:
Minden héten HÉTFŐI napon (ünnepnapokon is) reggel 7:00-ig kérjük kihelyezni a kommunális hulladékgyűjtő edényt, vagy a gyűjtőedény biztosításáig a zsákban gyűjtött hulladékot.

A régi 1-es és 2-es körzet szerinti ingatlanok esetében:
Minden héten KEDDI napon (ünnepnapokon is) reggel 7:00-ig kérjük kihelyezni a kommunális hulladékgyűjtő edényt, vagy a gyűjtőedény biztosításáig a zsákban gyűjtött hulladékot.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék gyűjtés soron következő szolgáltatási napjairól a Közszolgáltató által kiadott mellékelt tájékoztatókban találnak bővebb információt, melyet alább olvashatnak.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
 
Share/Save

Oldalak