koronavírus

Koronavírus tájékoztatás

Tisztelt Betegek!
 
Amennyiben fertőzött területeken járt, vagy kapcsolata volt valakivel, aki az érintett területről érkezett és ezt követően láz, légzési nehezítettség, köhögés jelentkezik, kérem, telefonon keresse fel háziorvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámot, ahol a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása történik:
06-80-277-445 06-80-277-456
 
NE menjen:
- Orvosi rendelőbe, váróba
 
Tömegközlekedést NE használjon!
 
Maradjon otthon!
 
További frissülő hivatalos tájékoztatókat itt olvashatnak:
 
 
 
Share/Save

Tájékoztatás: A 2021. március 8-ától a koronavírus harmadik hullámának terjedése miatti intézkedésekkel kapcsolatosan

Tájékoztatás (2021.03.08-án frissítve!)

Tisztelt Lakosok és Szülők! 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 2021. március 8-ától a koronavírus harmadik hullámának terjedése miatt bevezetett szabályok nem változnak, addig Fegyverneken a korlátozásokkal nem érintett tevékenységek változatlanul – újabb rendelkezésig - működhetnek. (piac) Felhívjuk a lakosság figyelmét a védekezéssel kapcsolatos szabályok betartására. (Távolságtartás, közterületeken is a kötelező maszkhasználat)

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben 2021. március 8-tól elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került elrendelésre – továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést. A Gyvt. 21/A. § (3) és (6) bekezdései értelmében az intézményi gyermekétkeztetést a települési önkormányzat köteles biztosítani:

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

 • a bölcsődében és az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családban élő gyermekek, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek és a minimálbér 130%-át meg nem haladó egy főre eső havi jövedelemmel rendelkező családban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelésbe vett gyermekek részére;
 • az 1-8. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a nevelésbe vett gyermekek részére;
 • a 9-12. évfolyamon a nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részére. 

Az intézményi gyermekétkeztetést a térítési díj 50%-os kedvezményével kell biztosítani:

 • az 1-12. évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek, tanulók részére;
 • a 9-12. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére. 

Fontos, hogy mivel tanítási szünet nem került elrendelésre, a gyermekek ellátását az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosított fenti jogosultságok, kedvezmények alapján szükséges biztosítani.

Szükség esetén azok a szülők/törvényes képviselők is kérhetik gyermekük étkeztetését, akik nem részesülnének kedvezményben.

Kérjük Önöket, az étkezés térítési díja kapcsán érdeklődjenek gyermekük iskolájánál, óvodájánál! Abban az esetben, ha a gyermek nem a település intézményeiben tanul, az étkeztetés térítési  díja felől az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

e-mail: gyermeketkeztetes@fegyvernek.hu                    telefon: 06 56/556-010 154. mellék

 

Az étel továbbra is tiszta ételhordóban kerül kiosztásra a szülőnek/gondviselőnek

11.00-12.30 óra között az alábbi kiosztó helyeken:

 • régi mozi épülete (Szent Erzsébet út 172.)
 • Újtelepi Óvoda (Szent Erzsébet út 88.)

Amennyiben gyermeke étkeztetésére igényt tartana, azt az alábbiak szerint jelentheti gyermeke iskolájánál/óvodájánál/bölcsődéjénél:

 

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde:

Személyesen Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.szám alatt (Újtelepi óvoda)

 

Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola:

Személyesen Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. szám alatt

E-mailben, a titkarsag.moraiskola.fegyvernek@gmail.com-ra címezve, a tanuló gyermek pontos adatainak, valamint az étkezési forma (reggeli/ebéd/uzsonna) és az esetleges igénybe vehető kedvezmény (pl: gyermek rendszeres gyermekvédelmi   kedvezményben részesül, nagycsaládos stb.) megadásával.

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda:

E-mailben, az orczy@fegyvernek.hu-ra címezve, a tanuló/ óvodás gyermek pontos adatainak, valamint az étkezési forma (reggeli/ebéd/uzsonna) és az esetleges igénybe vehető kedvezmény (pl: gyermek rendszeres gyermekvédelmi   kedvezményben részesül, nagycsaládos stb.) megadásával.

 

Azok a szülők is igényt tarthatnak intézményi étkeztetésre, akiknek gyermeke(i) nem Fegyverneken tanulnak, de a településen rendelkeznek bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel. Ebben az esetben az igényléshez szükséges nyilatkozat megtalálható és benyújtható az alábbi helyen és módon:

 

Személyesen: Családsegítő irodájában (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.) ügyfélfogadási idő alatt, valamint a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalnál előzetes bejelentkezéssel a 06 56/556-010 154. melléken.

 

Kérjük az esetleges kedvezményre jogosító dokumentumokat magukkal hozni!

 

E-mailben: gyermeketkeztetes@fegyvernek.hu-ra címezve, az alábbiakat kötelezően megadva:

- igénylő szülő/gyám adatai (név, születési hely és idő,anyja neve)

- igénylő lakcíme

- tanuló gyermek adatai (név, születési hely és idő, anyja neve)

- tanuló gyermek iskolájának neve, címe

- tanuló gyermek osztálya

- étkezési formára való igény (reggeli/ebéd/uzsonna)

- igénylő szülő/gyám telefonszáma

- kedvezményre jogosító feltételek (Pl: gyermek rendszeres gyermekvédelmi   kedvezményben részesül, nagycsaládos stb.)

- kedvezményt igazoló dokumentum csatolása

- kiosztó hely megjelölése, ahol az ételt át kívánja venni

 

 

Az étkeztetés a nyilatkozat(ok) leadását követő 2. naptól jár!

(Tehát ha pl. hétfői nap adja le valaki, akkor szerdai naptól jár az étkeztetés.)

 

Gyermekétkeztetés lemondása:

 Az adott napon a 08.30 óráig jelzett lemondásokat már a következő naptól figyelembe tudjuk venni, így másnaptól az esetleges térítési díjat nem kell megfizetni. Amennyiben a bejelentés 08.30 óra után érkezik meg, a lemondást csak a lemondást követő második nevelési napon tudjuk figyelembe venni, és a térítési díj megállapítása során érvényesíteni.

 

 

Share/Save

Az Orvosi Rendelő tájékoztatója

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fegyverneki Orvosi Rendelő telefonja a megnövekedett betegforgalom miatt rendkívül leterhelt. A rendelőkben lévő telefonon kívül egy telefonközpontos hölgy is fogadja a hívásokat. 
 
A rendelő bejarátánál körzetenként kihelyezett dobozba a gyógyszerigényeiket minden nap 12 óráig elhelyezhetik, ezen gyógyszerek még aznap kiírásra kerülnek az EESZT rendszerben és ezt követően Önök a gyógyszertárban ki tudják váltani. 
 
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a rendelés ideje alatt a rendelőben dolgozók magántelefonjaikra érkező hívásokat, illetve messenger üzeneteket szíveskedjenek mellőzni!
 
Amennyiben Önök számára a gyógyszerigények dobozban elhelyezése nem megoldható és többször próbálkozásra sem érik el háziorvosukat vagy a telefonközpontot, akkor kérem az orvosirendelo@fegyvernek.hu email címre szíveskedjenek üzenetet írni. Kérem a beazonosításhoz minden adat szerepeljen az üzenetben: név, cím, taj szám, elérhetőség illetve a házi orvos megnevezése valamint az igényeiket is feltüntetni szíveskedjenek (pl. gyógyszerfelírás, beutaló). 
 
Az orvosi vizsgálatok elvégzése továbbra is előre egyeztetett időponthoz kötött.  Kérjük Önöket, hogy időpont nélkül ne érkezzenek a rendelőbe! Belépéskor maszk használata és a kéz fertőtlenítése kötelező. A járvány ideje alatt a rendelő váróhelyiségében tartózkodni továbbra is tilos a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  
 
Kérjük Önöket, hogy fokozottan figyeljünk a fent leírt szabályok betartására és vigyázzunk egymásra! 
 
Cseh Anikó
intézményvezető
 
Share/Save

Tájékoztató a Fegyverneki Orvosi Rendelő működéséről

Tisztelt Lakosság!
 
Tájékozatjuk Önöket, hogy 2020. május 4. hétfőtől a Rendelő működésében újabb szabályok lépnek életbe:
 • a gyógyszerfelírás továbbra is telefonon történik,
 • a távkonzultáció érvényben marad,
 • a személyes találkozással járó vizsgálatokra kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban érkezhetnek betegek, lehetőség szerint kísérő nélkül, maszkban,
 • az előjegyzés fő szabálya óránként maximum 4 beteg vizsgálata,
 • rendelőbe érkezéskor kötelező a testhőmérséklet ellenőrzése, fertőtlenítő kézmosás elvégzése, 
 • a betegek között legalább 1,5 méter távolság megtartása kötelező,
 • az adminisztratív feladatokat pl. az igazolásokat, keresőképtelen állomány igazolásokat, szociális ellátáshoz szükséges dokumentumokat a kéréstől számított 5 munkanapon belül kell az adott praxis dolgozóinak teljesíteni.
Számos egyedi szabály határozza meg az egyes rendelések működését, ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy telefonon érdeklődjenek háziorvosuknál, fogorvosuknál, a védőnőknél.
 
Kérem megértő, elfogadó hozzáállásukat! 
 
-Cseh Anikó-
-intézményvezető-
 
Share/Save

Módosított MÁV menetrend

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta az Igazgatóságot, hogy 2020. március 30-tól a COVID 19 koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 100 sz. [Budapest -] Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony [- Chop] vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
 • A Záhony – Chop – Záhony határátmeneten keresztül közlekedő 32510, 32519, 32530, 32539, 32520, 32529, 32512, 32517, 32516, 32513, 32526, 32523, 32518, 32511 és a 32521 sz. vonatok nem közlekednek.
 • Az IC34/IC33 sz. LATORCA vonatok csak Budapest-Nyugati – Záhony – Budapest - Nyugati viszonylatban közlekednek.
 • Az EC147/140 sz. HORTOBÁGY vonatok Budapest és Záhony között nem közlekednek.
 • Budapest és Püspökladány között a IC367/366 sz. HARGITA, az IC407/406 sz. CORONA és az EC143/144 TRANSILVANIA vonatok nem közlekednek. Debrecen és Püspökladány között az EC687/686 sz. SZAMOS vonatok szintén nem közlekednek.
 • Az IC628 sz. Budapest-Nyugati (20.23) – Nyíregyháza (23.24) viszonylatú SÓSTÓ vonat nem közlekedik.
 • Az IC601 sz. Záhony (18.40) – Budapest-Nyugati (22.37) viszonylatú SÓSTÓ vonat nem közlekedik.
 • A 6224 sz. Nyíregyháza (14.23) – Záhony (15.32) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6234 sz. Debrecen (14.04) – Záhony (16.32) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6126 sz. Debrecen (15.04) – Nyíregyháza (15.46) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6226 sz. Püspökladány (15.25) – Záhony (18.32) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6015 sz. Debrecen (14.12) – Püspökladány (14.44) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6115 sz. Nyíregyháza (14.16) – Püspökladány (15.44) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6113 sz. Nyíregyháza (15.16) – Püspökladány (16.44) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6118 sz. Budapest-Nyugati (17.28) - Nyíregyháza (21.20) viszonylatban közlekedő vonat nem közlekedik.
 • A 6225 sz. Záhony (13:03) – Budapest-Nyugati (18.32) viszonylatban vasárnapi közlekedési rend szerint közlekedő vonat nem közlekedik.
 • A 6213 sz. Záhony (15:03) – Budapest-Nyugati (20.32) viszonylatban vasárnapi közlekedési rend szerint közlekedő vonat nem közlekedik.
 • A 1633 sz. Nyíregyháza (17.03) - Budapest-Nyugati (19.52) viszonylatban vasárnapi közlekedési rend szerint közlekedő TELEVONAT nem közlekedik.
 
 
Juhász András
társadalmi és utaskapcsolatok referens
Share/Save

Tájékoztató a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde felvételi rendjéről a 2020/2021. nevelési évben

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde a vészhelyzetre tekintettel a 2020/2021.nevelési évre történő beíratkozást a következőképpen végzi:

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő óvodánkba szeretné íratni gyermekét, akkor erre irányuló szándékának bejelentését 2020. április 8-ig megteheti az

Online kitölthető óvodai felvétel iránti kérelem 2020/2021 nevelési év

linkre kattintva. Akinek nincs lehetősége online beíratkozásra, jelezheti szándékát 2020. április 1-től április 8-ig, 08-12 óráig a 06-20/296-7075 telefonszámon. A döntésről 2020. április 30. után a szülők írásban értesítést kapnak.

Fegyvernek, 2020. március 30.

Bognár Éva
intézményvezető

Share/Save

Oldalak