óvodai beiratkozás

Tájékoztató a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde felvételi rendjéről a 2020/2021. nevelési évben

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde a vészhelyzetre tekintettel a 2020/2021.nevelési évre történő beíratkozást a következőképpen végzi:

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő óvodánkba szeretné íratni gyermekét, akkor erre irányuló szándékának bejelentését 2020. április 8-ig megteheti az

Online kitölthető óvodai felvétel iránti kérelem 2020/2021 nevelési év

linkre kattintva. Akinek nincs lehetősége online beíratkozásra, jelezheti szándékát 2020. április 1-től április 8-ig, 08-12 óráig a 06-20/296-7075 telefonszámon. A döntésről 2020. április 30. után a szülők írásban értesítést kapnak.

Fegyvernek, 2020. március 30.

Bognár Éva
intézményvezető

Share/Save

Óvodai beiratkozás

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsődében az óvodai nevelést igénylő és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2014/2015. nevelési évre a következő időpontra jelöli ki:

A beíratás helye és időpontja
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 7. (hétfő) 8.00-12.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 8. (kedd) 8.00-16.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 9. (szerda) 8.00-12.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 10. (csütörtök) 8.00-16.00 óra
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88., 2014. április 11. (péntek) 8.00-12.00 óra

A beiratkozáskor a szülőnek be kell mutatnia:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek lakcímkártyáját,
• a gyermek TAJ kártyáját,
• orvosi igazolást a megkapott kötelező védőoltásokról,
• az egyik szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
• a gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatát, ha van ilyen.

Share/Save