mezőgazdaság

Zárva tart a falugazdász iroda

Tisztelt Termelők!
 
A jelenlegi járványügyi korlátozások miatt a Fegyverneki iroda 2021.03.08-és 04.07. között bezár.
 
Személyes ügyfélfogadás csak kiemelten indokolt esetekben, telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges az ügyeletes irodában, mely Törökszentmiklós, Almásy út 6.
Egyéb esetekben keressenek, e-mailben (molnar.erzsebet@nak.hu) vagy telefonon.
 
Molnár Erzsébet
falugazdász
30-3322639
 
Share/Save

Mezőgazdasági összeírást tart a KSH

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Fegyvernek településen kötelező  adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági összeírást hajt végre.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2219; megnevezése: Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019.
Az összeírók november 25-e és december 15-e között keresik fel  a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.
Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Az Önök településén a kérdezőbiztos(ok)  neve(i): Antalné Dobák Anita
A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A válaszadás a mintába kerültek számára kötelező, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel. Az egyedi adatokat a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük.
A felvételről a www.ksh.hu oldal nyújt bővebb tájékoztatást, és itt tesszük közzé a felvétel eredményeit is.
Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak  a felmérés sikeres végrehajtásához!
 
-Malakucziné Póka Mária-
-főosztályvezető-
Share/Save

Felhívás mezei pocok elleni védekezésre

2014. év tavaszán Magyarország közép- és dél-alföldi megyéiben, így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is tömeges mezei pocok felszaporodás indult el. A mezei rágcsáló nyár elejére, derekára oly egyedszámot ért el, hogy látványos kártételt okozott a kalászos gabonákban, valamint a kapás kultúrákban is, komoly gazdasági károkat okozva a földműveseknek. A kártevő egyedszáma a jelentős irtószeres kezelés ellenére is alig csökkent az év további időszakában. Az ősz végi, tél eleji esős, viszonylag hűvös idő csökkentette ugyan a pocok állomány létszámát, azonban a populáció nagyon várt összeomlása nem következett be. Jelen időszak (2015. február), a mezei pocok fellelhető egyedszámát tekintve erősen hasonlít a 2014. év hasonló időszakához. Az áttelelt pockok egészségesek, jól fejlettek, jelenleg is aktívan táplálkoznak. A meteorológiai előrejelzések az elkövetkező 30 napra a pockok számára előnytelen jelentősebb folyamatos esőzést nem jósolnak. Lassú felmelegedés, különösen meleg nappalok várhatók, ami a mezei pocok számára igen kedvező, így nagy valószínűséggel megismétlődhet a tavalyi gradáció, ami hasonló, vagy akár súlyosabb gazdasági kárt is okozhat.
Az előzőekben leírtakra tekintettel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága mezei pocok elleni védekezésre hívja fel a megye mezőgazdasági termelőit, földtulajdonosait, földkezelőit, valamennyi víztársulatot, erdőbirtokost, egyéb földhasználót. Jelen időszakban a mezei pocok járatai jól felderíthetők mind szántóföldön, mind ruderális területeken, a csalétkes védekezések igen jó eredménnyel kecsegtetnek. A védekezés eredményességét nagyobb összefüggő területen végzett, a gazdálkodók által összehangolt kezelésekkel nagyban lehet fokozni. (A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 2.§ (1) bek. a mezei pockot érintően a termelők, földhasználók részére kötelezően előírja a védekezést.)
A mezei pocok elleni védekezésre jelenleg használható az ARVALIN-LR, továbbá a NÉBIH szükséghelyzeti felhasználási engedélyével a REDENTIN 75 RB rágcsálóirtószer. A Redentin 75 RB készítmény kizárólag felsőfokú végzettségű növényvédelmi szakember irányítása és felügyelete mellet, a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága engedélyével alkalmazható.
Szakmai segítségért, tanácsért forduljanak felsőfokú végzettségű növényvédelmi szakemberekhez. A kezeléseket a készítmények használati előírása szerint körültekintően, a hasznos mezei állatok egészségét óvva végezzék el.
 
Szolnok, 2015. február 17.
Holló László sk.
igazgató
Share/Save

Nitrátérzékeny területek...

Általános tájékoztatás a nitrátérzékeny területeken elvárt kötelezettségekről 

Az EU nitrát irányelve a vizek védelmében előírja, hogy négyévenként felülvizsgálni, és szükség esetén kiegészíteni, módosítani kell a nitrátérzékeny területek listáját. Kötelezettségünknek eleget téve Magyarország a nitrátérzékeny területek listáját felülvizsgálta, és kijelölte az újakat. 

Az új kijelöléssel az ország területének 68-69 %-a nitrátérzékeny besorolásba került, tehát jelentős, azaz 23,1 %-os területi bővítésre került sor 2013. szeptember 1-től.
A területi bővítés részletes blokklistáját a hatályos 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza azzal, hogy „Új kijelölés”-ként jelöli azon blokkokat, amelyek 2013. szeptember 1-től váltak nitrátérzékeny területté. 
 
A 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrátérzékeny területeken az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (továbbiakban HMGY) előírásait 2014. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
 
Az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet hatálya kiterjed
  • a) a nitrát-érzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatóra, továbbá
  •  b)  az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében állattartást végző természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre is.
Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
  • Szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a170 kg/ha/év értéket (beleértve minden szerves eredetű trágyázószert pl. legeltetés során az állatok által elhullajtott trágya, szennyvíz, szennyvíziszap, komposzt stb.). A nitrogén hatóanyag mennyiségének meghatározásakor az 1. számú mellékletben meghatározott értékekkel kell számolni.
  • Tilos kijuttatni trágyát október 31-től február 15-ig, kivéve az őszi kalászosok  fejtrágyázását, ahol február 1-jétől a trágyakijuttatás a megengedett. 
  • Tilos kijuttatni könnyen oldódó nitrogént tartalmazó trágyát a betakarításután, amennyiben ősszel a trágyázást követő 15 napot követően vetésre nem kerül sor. 
  • Szármaradvány alászántásával legfeljebb 80 kg/ha N hatóanyag juttatható ki betakarítás után.
  • Hígtrágya csak engedély alapján juttatható ki! (ez országosan mindenkire kötelező)
  • Fagyott, vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra trágya nem juttatható ki a tilalmi időszakon kívül sem.
  • Amennyiben az állatsűrűségből származóan a kijuttatott trágya nem haladja meg éves szinten a 120 kg/ha nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy a téli legeltetés megengedett.
Adatszolgáltatás és nyilvántartási kötelezettségek
A nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, illetve az ország egész területén a magánszemély háztartási igényét meghaladóan állatot tartóknak (vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan felett) - minden évben szeptember 1 és december 31-között adatot kell szolgáltatniuk. 
Az adatszolgáltatás ez évben csak elektronikus formában a NéBIH honlapján, illetve az onnan letölthető adatlappal tehető meg.(ANYK, vagy xml formátum használatával).
Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát a 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik, s a gazdálkodási évben vezetett gazdálkodási napló, vagy azzal egyenértékű adattartalommal rendelkező – nyilvántartásán alapul.
Ez az adatszolgáltatás 2014. év végén még nem vonatkozik azokra a gazdálkodókra, akiknek a területe 2013. szeptember 1-től vált nitrátérzékennyé!
 Számukra az adatszolgáltatás 2015 szeptember 1-től válik kötelezővé!
 
-Molnár Erzsébet-
-falugazdász-
 
Share/Save

Gazdák figyelmébe

A Földművelésügyi Minisztérium a növénytermesztő gazdálkodók részére az úgynevezett „zöldítési” támogatás 2015. évi bevezetésének előkészítésén dolgozik.
Annak érdekében, hogy a gazdálkodók minél szélesebb körben értesüljenek a jövő évben bevezetésre kerülő normatív támogatás feltételeiről, letölthető formában közzé tesszük a Fölművelésügyi Minisztérium tájékoztató anyagát, melyet letölthet pdf formátumban erre a linkre kattintva.

Share/Save

Újra igényelhető támogatás kertészeti gépek beszerzésére

A támogatás célja a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát (energiatakarékos) kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzése.
Támogatást a Vhr. 3. § 12. pontja szerinti mezőgazdasági termelő nyújthat be, valamint a Vhr. 3. § 19. pontja szerint meghatározott induló vállalkozás, azaz olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat, vagy melyet támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyeztek be, olyan egyéni vállalkozó valamint őstermelő, akiknek egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor.
Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő
• aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és
• akinek az 1. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás, SFH kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.
• akinek a nyilatkozata alapján a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében megjelölt hasznosítási kódok és területnagyság alátámasztják, vagy
• aki a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelemmel rendelkezik, de kizárólag a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiállított, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon hitelt érdemlően igazolja, vagy
• akinek a nyilatkozatát a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.

Induló vállalkozás a nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem nyújthat be.
Támogatás a támogatási rendelet 2. §-a alapján kizárólag az Irányító Hatóság által, a támogatási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 168/2013. (VII. 25.) IH közleményben közzétett gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzésére vehető igénybe azzal, hogy a kertészeti traktorok teljesítménye 75 kW-nál nem lehet nagyobb.
A beszerezhető gépek, berendezések listája az MVH honlapján (http://www.mvh.gov.hu) található Gépkatalógusban, a „Kertészeti gépbeszerzés 2013 TK (2013.08.15-2013.10.18.)” gombra kattintva érhető el. (Az alkalmazás használatához a Mozilla Firefox böngésző használata szükséges.)

Gépberuházás esetén kizárólag első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható, a beszerezni kívánt eszköznek, illetve gépnek rendelkeznie kell a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel; a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal és a beszerezni kívánt eszköz, illetve gép gyártásától a kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telhet el.

Kisértékű gépbeszerzés esetén a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 14 285 714 Ft,
Nagyértékű gépbeszerzés (az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás) esetén a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 142 857 143 Ft,
A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a.
A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg a jogcímre vonatkozó IH közlemény alapján meghatározott gépek, technológiai berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő referenciaárat.
Építési tevékenység és a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások nem támogathatóak.

A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani!
2013. augusztus 15. 8:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18. 18:00 óráig
A kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján kérelméhez csatolandó illetve a V. fejezetben felsorolt dokumentumot a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Ettől eltérően a kizárólag a pontozás alapját képező dokumentum benyújtásának elmulasztása pontszámvesztéssel jár, ezen dokumentumok esetében sincs helye hiánypótlásnak.
A kérelem formanyomtatványai letölthetőek a www.mvh.gov.hu honlapról.
Támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet az MVH-hoz benyújtani. Tekintettel arra, hogy a kérelmek benyújtását követően annak módosítására, illetve hiánypótlásra nincs lehetőség, vonatkozó MVH közlemény mellékletében szereplő önellenőrzési lista segítségével a gazdálkodó meggyőződhet arról, hogy az összes szükséges dokumentumot csatolta a kérelméhez.
A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, a kisértékű és a nagyértékű beszerzések támogatási kérelmeire vonatkozó döntést két külön, az MVH eljárási törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott benyújtási sorrend alapján hozza meg.
A támogatási feltételekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 62/2013. (VII. 24.) VM rendeletben olvasható. A benyújtáshoz szükséges további információkat a 138/2013.(VIII.5. számú MVH közlemény tartalmazza.

Molnár Erzsébet
Agrárgazdasági Kamarai Tanácsadó
30/3322-639

Share/Save