A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

  • Alaptörvény: Az Alaptörvény az állam alapvető jogi szabályozása, amely meghatározza az önkormányzatok szerepét és jogait.
  • Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény: Ez a törvény az oktatás és nevelés területén határozza meg az önkormányzatok feladatait és hatáskörét.
  • Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény: Ez a jogszabály az önkormányzati ügyintézés szabályait rögzíti.
  • Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2010. évi LXXX. törvény: Az önkormányzatok alkalmazottainak jogállását és feladatait szabályozza.
  • Államháztartásról szóló 2016. évi CL. törvény: Az önkormányzatok pénzügyi működését szabályozza.

Ezen jogszabályok részletesen meghatározzák az önkormányzatok tevékenységét, hatáskörét és felelősségét. Az önkormányzatoknak ezeket a jogszabályokat figyelembe véve kell működniük, hogy hatékonyan elláthassák közfeladataikat és szolgálhassák a lakosságot.