36/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet a 2014. évi nyersanyagnormáról