12/2014.(IV.30.) rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról