19/2014.(X.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról