32/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet a 2015. évi nyersanyagnormáról