34/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelet a közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról szóló 4/2006.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról