35/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelet a lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.) rendelet módosításáról