36/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 9/1999(V.06.) önkormányzati rendelet módosításáról