30/1993.(XII.16.) önkormányzati rendelet a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Share/Save