9/1999.(V.06.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról