4/2006.(II.01.) önkormányzati rendelet a közműfejlesztési célú lakossági pályázatokról