11/1994.(V.27.) önkormányzati rendelet A Fegyverneki önkormányzat tulajdonában lévő utak forgalomszabályozásáról