13/1994.(V.27.) rendelet Fegyvernek közműves vízellátásáról