12/2015.(IV.29.) rendelete Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról