28/2002.(IX.5.) számú rendelet a helyi sportról

Share/Save