24/2015.(IX.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról