32/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelet a 2016. évi nyersanyagnormáról