7/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról