1/2003.(II.6.) sz. rendelet a települési folyékony hulladékgazdálkodásról módosítással egységes szerkezetbe foglalva