25/2004.(IX.17.) sz. rendelet Fegyvernek nagyközség Hulladékgazdálkodási Tervéről