10/1997./IV.30./ sz. rendelet az önkormányzati biztos kijelöléséről és működésének szabályairól (módosítással egységes szerkezetbe foglalva)