11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól