12/2016.(X.28.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabályzatról